Εργασία για την ιστορία της Κέρκυρας στα πλαίσια του μαθήματος της Ευέλικτης Ζώνης (Ε' τάξη 30/5/2004)  
ΑΦΙΕΡΩΜΑ: Οι μηχανές στη ζωή μας. Τα παιδιά της Δ΄ τάξης γράφουν τις σκέψεις τους ...

Επιστροφή στην κεντρική σελίδα